Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اردوگاهی در جنوب تهران برای معتادان خیابانی اختصاص یافت

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران از اختصاص یک اردوگاه در جنوب تهران برای معتادان خیابانی این شهر خبر داده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران از اختصاص یک اردوگاه در جنوب تهران برای معتادان خیابانی این شهر خبر داده است.