Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پنتاگون: یکی از رهبران القاعده در افغانستان کشته شد

آمریکا مرگ فاروق القحطانی، یکی از رهبران القاعده در افغانستان را تایید کرد. به گفته پنتاگون این رهبر ارشد القاعده دو هفته پیش و در جریان یک حمله پهپادی کشته شده است.
آمریکا مرگ فاروق القحطانی، یکی از رهبران القاعده در افغانستان را تایید کرد. به گفته پنتاگون این رهبر ارشد القاعده دو هفته پیش و در جریان یک حمله پهپادی کشته شده است.