Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حیدر عبادی: داعشی‌ها برای زنده ماندن اسلحه‌ها را زمین بگذارند

حیدر عبادی، نخست وزیر عراق که روز شنبه از خطوط مقدم نبرد موصل بازدید کرده گفته این شهر به زودی از کنترل شبه‌نظامیان داعش در خواهد آمد. او به نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) هشدار داده برای زنده ماندن اسلحه‌ها را زمین بگذارند و تسلیم شوند.
حیدر عبادی، نخست وزیر عراق که روز شنبه از خطوط مقدم نبرد موصل بازدید کرده گفته این شهر به زودی از کنترل شبه‌نظامیان داعش در خواهد آمد. او به نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) هشدار داده برای زنده ماندن اسلحه‌ها را زمین بگذارند و تسلیم شوند.