Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های کابل؛ یکشنبه ۱۶ عقرب

آمار تازه از شمار مخالفان مسلح در افغانستان، وضعیت مهاجران افغان، بی سرنوشتی پرونده‌های ترور در افغانستان و آشفتگی وضعیت سیاسی در این کشور مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۱۶ عقرب (آبان) کابل است.
آمار تازه از شمار مخالفان مسلح در افغانستان، وضعیت مهاجران افغان، بی سرنوشتی پرونده‌های ترور در افغانستان و آشفتگی وضعیت سیاسی در این کشور مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۱۶ عقرب (آبان) کابل است.