Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هند: محدودیتهای مهاجرتی بریتانیا بر دانشجویان هندی تبعات منفی بر روابط تجاری دارد

در آستانه سفر ترزا می، نخست‌وزیر بربتانیا، به هند، به نقل از مقامات هندی گزارش شده است که محدودیتهای اعمال شده از سوی بریتانیا درخصوص کارگران و دانشجویان هندی می‌تواند تبعات منفی بر رابطه تجاری بین دو کشور بجا بگذارد.
در آستانه سفر ترزا می، نخست‌وزیر بربتانیا، به هند، به نقل از مقامات هندی گزارش شده است که محدودیتهای اعمال شده از سوی بریتانیا درخصوص کارگران و دانشجویان هندی می‌تواند تبعات منفی بر رابطه تجاری بین دو کشور بجا بگذارد.