Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کلینتون در آستانه ریاست جمهوری، ترامپ چهره پیروز انتخابات

ترامپ را می توان از یک جهت پیروز اصلی این انتخابات دانست حتی اگر به مقام ریاست جمهوری آمریکا نرسد. ترامپ توانسته از یک فرد کمتر شناخته شده در آمریکا و جهان به یک چهره معروف و جنجالی در داخل و خارج آمریکا تبدیل شود.
ترامپ را می توان از یک جهت پیروز اصلی این انتخابات دانست حتی اگر به مقام ریاست جمهوری آمریکا نرسد. ترامپ توانسته از یک فرد کمتر شناخته شده در آمریکا و جهان به یک چهره معروف و جنجالی در داخل و خارج آمریکا تبدیل شود.