نیروهای دولت سوریه دومین منطقه را در شرق حلب ‘تصرف کردند’

منابع نظامی سوریه از تصرف منطقه جبل بدرو، دومین منطقه تحت کنترل شورشیان در شرق حلب خبرداده اند. پیشتر گفته شد که منطقه “مساکن هنانو” به دست نیروهای دولتی افتاده است.