جنگ سوریه: ‘دلقک حلب’ در حمله هوایی کشته ‌شد

یک مرد سوری که به عنوان یک دلقک باعث تسکین خاطر کودکان در بخشی از شهر حلب که در اختیار شورشیان است می‌شد، در حمله هوایی کشته‌ شده است.