سنای آمریکا تحریم‌های ایران را ۱۰ سال تمدید کرد

مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع قانون تحریم‌های ایران را برای ۱۰ سال دیگر تمدید کرد. این مصوبه برای اجرایی شدن باید به تایید باراک اوباما برسد.