صد زن: زنان باید درد خود را روی کاغذ بریزند

در چارچوب برنامه‌های «صد زن» از شهزاده سمرقندی می‌شنویم که دوشنبۀ گذشته در لندن جایزۀ بهترين نويسنده زن سال در جشنواره بين‌المللی كتاب اورآسيا را برد. ‏