‘گنجینه تهران’ در برلین؛ فرح پهلوی میهمان ‘ناخوانده’ نمایشگاه می‌شود؟

نمایش آثار هنری بی‌نظیری که در زیرزمین موزه هنرهای معاصر تهران سال ها “خاک خورده‌اند”، می‌تواند از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی برای برلین باشد. بیشتر رسانه‌ها نوشتند که نمایشگاه احتمالا هرگز برگزار نخواهد شد. ولی رئیس بنیاد میراث فرهنگی پروس علت تاخیر را “قابل درک” می‌داند و به برگزاری آن خوشبین است.

‘گنجینه تهران’ در برلین؛ فرح پهلوی میهمان ‘ناخوانده’ نمایشگاه می‌شود؟

نمایش آثار هنری بی‌نظیری که در زیرزمین موزه هنرهای معاصر تهران سال ها “خاک خورده‌اند”، می‌تواند از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی برای برلین باشد. بیشتر رسانه‌ها نوشتند که نمایشگاه احتمالا هرگز برگزار نخواهد شد. ولی رئیس بنیاد میراث فرهنگی پروس علت تاخیر را “قابل درک” می‌داند و به برگزاری آن خوشبین است.

مجلس جمهوری آذربایجان اهانت به الهام علی‌اف در شبکه‎های اجتماعی را ممنوع کرد

مجلس جمهوری آذربایجان قانونی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن توهین به الهام علی‎اف، رئیس جمهور این کشور در شبکه‎های اجتماعی جرم محسوب می‌شود.