نظرتان درباره بحث عقیم کردن زنان کارتن‌خواب چیست؟

آیا حکومت‌ها می‌توانند حق تولید مثل را از شهروندانشان سلب کنند؟ به نظر شما وظیفه دولت و نهادهای مدنی برای حل معضلات بی‌خانمان‌ها و زنان روسپی چیست؟