Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مصاحبه اختصاصی با بابک انوری، برنده بفتا

بابک انوری کارگردان فیلم زیر سایه که جایزه بفتای بهرتین فیلم اول بریتانیایی را به خانه برد به استودیوی بی‌بی‌سی فارسی آمد تا درباره فیلمش صحبت کند.
بابک انوری کارگردان فیلم زیر سایه که جایزه بفتای بهرتین فیلم اول بریتانیایی را به خانه برد به استودیوی بی‌بی‌سی فارسی آمد تا درباره فیلمش صحبت کند.