Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نخست وزیر کانادا در واشنگتن: ترامپ را در مورد مهاجران موعظه نخواهم کرد

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با وجود تاکید بر سیاست های مهاجرتی متفاوت کشورش گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بر سر موضوع مهاجران موعظه نخواهد کرد. وی در عین حال تاکید کرد که کانادا “سیاست درهای باز را ادامه می دهد” و “الگویی مثبت را به دنیا عرضه می کند”.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با وجود تاکید بر سیاست های مهاجرتی متفاوت کشورش گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بر سر موضوع مهاجران موعظه نخواهد کرد. وی در عین حال تاکید کرد که کانادا “سیاست درهای باز را ادامه می دهد” و “الگویی مثبت را به دنیا عرضه می کند”.