آلمان درخواست افزایش بودجه نظامی را رد کرد

آلمان درخواست دولت آمریکا که خواهان افزایش بودجه دفاعی این کشور و سایر اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است را رد کرده است. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان گفت این ایده که آلمان دو درصد تولید ناخالص ملی را صرف امور دفاعی خواهد کرد “کاملا غیرواقع بینانه” است.