نوروزگردی‌های مخاطبان

از شما خواستیم اگر در تعطیلات نوروز به مسافرت رفتید یا در همان شهرتان فرصت کردید به جاهایی سر بزنید که تا پیش از آن نتوانسته بودید برای ما تصویر بفرستید.