جشنواره موسیقی جاز در تاجیکستان

طی سه روز اخیر (۱۰-۸ اردیبهشت برابر با ۳۰-۲۸ آوریل) پنجمین جشنواره بین‌المللی اتنیک جاز (اتنوجاز) با حضور بیست گروه موسیقی از تاجیکستان و چند کشور دیگر، از جمله کشورهای آسیای میانه، در شهر دوشنبه برگزار شد. این سبک موسیقی که عمدتا از میان سیاه‌پوستان آمریکایی برخاسته و بیش از صد سال قدمت دارد، این اواخر در تاجیکستان نیز پیروان و هواداران زیادی پیدا کرده‌است. عکسها را همکارمان اسفندیار آدینه از این جشنواره گرفته است: