پلیس سوئد تحقیق درباره آتش‌سوزی در بزرگترین مسجد شیعیان را آغاز کرد

پلیس سوئد تحقیق درباره علت آتش سوزی در بزرگترین مسجد شیعیان در حومه استکهلم پایتخت این کشور را آغاز کرده است. این آتش‌سوزی به سقف و نمای بیرونی مسجد خسارت عمده وارد کرد و اکنون پلیس و سرویس اطلاعاتی سوئد تحقیقات خود را آغاز کرده تا ببینند آتش سوزی عمدی بوده یا نه.