وزارت خارجه ایران ادعای مطرح درباره قاسم سلیمانی را رد کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید موضوع تحویل قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به آمریکا در برابر لغو تحریم بانکی اتهامی دروغین است