بیش از ۴۰ نفر از تشنگی در صحرای بزرگ آفریقا جان دادند

صلیب سرخ جهانی می‌گوید، ۴۴ نفر که خودروی حاملشان در صحرای بزرگ آفریقا، در شمال نیجر خراب شده بود، از شدت تشنگی درگذشته‌اند. گفته شده این افراد پناهجویانی بودند که می‌خواستند خود را از طریق لیبی به اروپا برسانند.