اجازه دادگاه هلند برای تعیین هویت پدر ۲۳ کودک

دادگاهی در هلند با دادخواست والدین ۲۳ کودک برای آزمایش دی‌ان‌ای دکتر یان کاربات، رئیس یک کلینیک لقاح مصنوعی موافقت کرده است. شاکیان خواستار آن هستند که مشخص شود که آیا این فرد از اسپرم خود برای باروری زنان استفاده کرده است یا نه.

افغانستان؛ بن‌بست مبارزه با تروریسم و چشم‌انداز مبهم آینده

بحران سیاسی در افغانستان به نقطه‌ای رسیده است که از چندجهت برای آیندة آن چشم‌انداز روشنی متصور نیست. حجم ‌خشونت‌های موجود نشان می‌دهد که پرده‌های خونین‌تری از این درام نفرین‌شده در راه است. برای مردم عادی چیزی خواستنی‌تر از این نیست که این درام و این چرخه از کار بیافتد؛ چرخه‌ای که هر لحظه خون تازه طلب می‌کند و سهم مردم در آن چیزی جز قمار باخت باخت نیست.

انفجار کابل: وحشت از دست دادن عزیزان در افغانستان

محمد نذیر، راننده بی‌بی‌سی در میان ده‌ها کشته انفجار روز چهارشنبه در ساحه امن و مرکزی کابل بود. در حالی که افغانستان به سوگ کشته‌شدگان این رویداد نشسته است، وحید مسعود سردبیر بی‌بی‌سی برای افغانستان، این دوست و همکارش را به‌یاد می‌آورد که بخشی از یک سناریوی آشنا در افغانستان شد.