بازار كالا و مشكلات موجود در بورس كالا بررسي شد

ليلي شهير/ مسعود مسيبي، مدير عامل شركت بسپارشيمي سپيدان (BCS) زيرمجموعه هلدينگ «كالاي پتروشيمي» (يكي از شركت‌هاي گروه توسعه سرمايه‌گذاري انتخاب) است. «بسپارشيمي سپيدان» در حوزه توزيع و گاه توليد مواد و افزودني‌هاي مورد نياز صنعت پلاستيك، لاستيك و صنايع وابسته فعاليت دارد. رسالت اصلي آن تأمين مواد مورد نياز واحدهاي توليدي و كامپاندهاي مهندسي براي كارخانجات گروه خود است كه در كنار آن به خصوص در زمان تحريم به دليل داشتن چرخه تأمين مواد‌اوليه قوي در خارج از كشور و درخواست‌هاي فراوان از سمت توليدكنندگان داخلي مشابه براي تأمين مواد اوليه، قسمتي از فعاليتش را هم به اين موضوع اختصاص داده و به اين ترتيب شبكه فروش خود را تكميل كرده است. اين شركت فعال در توليد و توزيع محصولات پليمري، برخي مواد اوليه خود را از بورس كالا تهيه مي‌كند، از اين رو و در بررسي بيشتر بازار كالايي و مسايل بر سر راه تأمين مواد اوليه و تأمين مالي از طريق بازارسرمايه به خصوص بورس كالا به گفت و گو با مديرعامل اين مجموعه پرداختيم.