نگاهی به تولید کلاه و پوست قره‌قل در افغانستان

قره‌قل نام گوسفندی است که دارای پوست مرغوب است. این پوست از بره تازه متولدشده گوسفند قره‌قل به دست می‌آید. بازرگانان افغانستان یک پوست بره قره‌قول را از مالدار به قیمت ده تا پنجاه دلار می‌خرند. عکس‌ها از کبرا اکبری