آمریکا به کره شمالی: دشمن شما نیستیم ولی مجبوریم واکنش نشان دهیم

با بالا گرفتن تنش بر سر برنامه موشکی کره شمالی، وزیر خارجه آمریکا می گوید کشورش در پی تغییر رژیم در کره شمالی نیست اما مجبور است به آزمایش های تهدیدآمیز موشکی این کشور واکنش نشان دهد.