اعتراض فعالان موسیقی ایران به وزارت ارشاد؛ ضرر مالی لغو کنسرتها جبران شود

دادستانی کل ایران علت لغو کنسرت چهار روز پیش شهرام و حافظ ناظری را ایمن نبودن محل برگزاری دانسته. این کنسرت قرار بود در شهر قوچان در استان خراسان رضوی برگزار شود.