رهبر دموکرات‌ها در سنا خواستار مجازات چین در پی بحران کره شمالی شد

در حالی که وزیر امور خارجه آمریکا از تمایل به گفتگو با کره‌شمالی در آینده صحبت کرده است رهبر حزب دموکرات در سنای آمریکا از رییس جمهوری این کشور خواسته جلوی سرمایه گذاری های چین در آمریکا گرفته شود تا از آن به عنوان اهرم فشاری برای حل بحران کره شمالی استفاده کند.