پسر گلناره کریموا: اگر مادرم ۱۰ دقیقه حرف بزند، خیلی ها سقوط می‌کنند

پسر گلناره کریموا، که هفته پیش دستگیر شد، گفت: “اگر مادرم ۱۰ دقیقه بیرون بیاید و صحبت کند، خیلی ها در دولت قطعا سقوط می کنند.” خانم کریموا، فرزند اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان است و زمانی تصور می شد بعد از مرگ پدر، رئیس جمهور آینده ازبکستان خواهد بود.