هم‌دردی کاربران توییتر با ‘چشمان بسته بثینه’

شماری از یمنی‌ها امروز عکسی از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند که در آن با دست یک چشم خود را باز نگه داشته‌اند. آنان با کودکی همدردی می‌کنند که تمام خانواده‌اش در بمباران صنعا پایتخت یمن از دنیا رفته‌اند.

هم‌دردی کاربران توییتر با ‘چشمان بسته بثینه’

شماری از یمنی‌ها امروز عکسی از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند که در آن با دست یک چشم خود را باز نگه داشته‌اند. آنان با کودکی همدردی می‌کنند که تمام خانواده‌اش در بمباران صنعا پایتخت یمن از دنیا رفته‌اند.

هم‌دردی کاربران توییتر با ‘چشمان بسته بثینه’

شماری از یمنی‌ها امروز عکسی از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند که در آن با دست یک چشم خود را باز نگه داشته‌اند. آنان با کودکی همدردی می‌کنند که تمام خانواده‌اش در بمباران صنعا پایتخت یمن از دنیا رفته‌اند.

پیام رهبر طالبان؛ هوای حاکمیت یا پاسخی به راهبرد آمریکا؟

رهبر گروه طالبان در پیام عیدی خود از حاکمیت این گروه بر نصف افغانستان سخن گفته و پیام‌هایی به جناح‌های مختلف سیاسی و گروه‌های اجتماعی فرستاده است تا از خود تصویری نیرومند و نسبتا متفاوت با گذشته ارائه کند. هدف ارائه چنین تصویری چیست؟