پیام رهبر طالبان؛ هوای حاکمیت یا پاسخی به راهبرد آمریکا؟

رهبر گروه طالبان در پیام عیدی خود از حاکمیت این گروه بر نصف افغانستان سخن گفته و پیام‌هایی به جناح‌های مختلف سیاسی و گروه‌های اجتماعی فرستاده است تا از خود تصویری نیرومند و نسبتا متفاوت با گذشته ارائه کند. هدف ارائه چنین تصویری چیست؟