حضور شركت بسپار شيمي سپيدان در نمايشگاه ايران پلاست

گزارش تصويري از حضور شركت بسپار شيمي سپيدان در يازدهمين نمايشگاه بين المللي ايران پلاست. به نقل از مديرعامل شركت ملي پتروشيمي ايران در نشست خبري، در نمايشگاه امسال هزار و صد شركت داخلي و خارجي حضور داشتند .