Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آخرین وداع تایلندی ها با پادشاه درگذشته؛ جسد شاه رامای چهارم یکسال پس از مرگش سوزانده شد

مراسم ۵ روزه یادبود پادشاه درگذشته تایلند یک سال پس از مرگ او، وارد دومین روز خود شده. صدها هزار نفر از سراسر تایلند برای تماشای مراسم و ادای احترام به بانکوک آمده‌اند.
مراسم ۵ روزه یادبود پادشاه درگذشته تایلند یک سال پس از مرگ او، وارد دومین روز خود شده. صدها هزار نفر از سراسر تایلند برای تماشای مراسم و ادای احترام به بانکوک آمده‌اند.