Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اتوبوس‌های بدون راننده برای اولین در ایالت بایرن آلمان به خیابان‌ها آمدند

در آلمان، اتفاقی تاریخی در صنعت حمل و نقل رقم خورد. یک خط اتوبوس بدون راننده در ایالت بایرن به راه افتاده. هر اتوبوس می تواند دوازده سرنشین داشته باشد. این سرویس رایگان است.
در آلمان، اتفاقی تاریخی در صنعت حمل و نقل رقم خورد. یک خط اتوبوس بدون راننده در ایالت بایرن به راه افتاده. هر اتوبوس می تواند دوازده سرنشین داشته باشد. این سرویس رایگان است.