Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نخست وزیر عراق در تهران: کردها باید نتیجه همه پرسی را لغو کنند

وزیر خارجه آمریکا از عراق خواسته از نفوذ ایران جلوگیری کند. تیلرسون که هفته پیش با حیدر عبادی ملاقات کرد می‌گوید از عراقی‌ها خواسته توانشان را برای اینکه روی پای خود بایستند، افزای
وزیر خارجه آمریکا از عراق خواسته از نفوذ ایران جلوگیری کند. تیلرسون که هفته پیش با حیدر عبادی ملاقات کرد می‌گوید از عراقی‌ها خواسته توانشان را برای اینکه روی پای خود بایستند، افزای