Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ترور جان‌ اف‌کندی؛ پنج نکته‌ای که باید بدانید

ترور رئیس جمهور، جان فیتزجرالد کندی یکی از شوک‌آورترین لحظات قرن بیستم را رقم زد و حالا، ۵۰ سال پس از کشته شدن او بار دیگر نور تازه‌ای به پرونده این قتل تابیده شده است.
ترور رئیس جمهور، جان فیتزجرالد کندی یکی از شوک‌آورترین لحظات قرن بیستم را رقم زد و حالا، ۵۰ سال پس از کشته شدن او بار دیگر نور تازه‌ای به پرونده این قتل تابیده شده است.