Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

موافقان و مخالفان غلامی و اردکانیان چه می‌گویند؟

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، یکشنبه هفتم آبان در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به دو وزیر پیشنهادی باقی مانده‌‌اش حاضر می‌شود تا از انتخاب خود و برنامه‌های این دو وزیر دفاع کند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، یکشنبه هفتم آبان در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به دو وزیر پیشنهادی باقی مانده‌‌اش حاضر می‌شود تا از انتخاب خود و برنامه‌های این دو وزیر دفاع کند.