Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

خیابان‌های بارسلون زیر پای صدها هزار طرفدار اتحاد اسپانیا

مجلس ایران به گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری برای وزارت علوم و نیرو رأی اعتماد داد. منصور غلامی با ۱۸۰ رای موافق به عنوان وزیر علوم از مجلس رأی اعتماد گرفت.
مجلس ایران به گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری برای وزارت علوم و نیرو رأی اعتماد داد. منصور غلامی با ۱۸۰ رای موافق به عنوان وزیر علوم از مجلس رأی اعتماد گرفت.