Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عطار هروی؛ خوشنویسی که آثارش را بخشید

محمد علی عطار هروی یکی از برجسته‌ترین نام‌ها در هنر خطاطی معاصر در افغانستان است. چندی پیش در هرات برای نخستین‌بار نمایشگاه آثار استاد محمد علی عطار هروی از سوی شماری از فرهنگیان برگزار شد.
محمد علی عطار هروی یکی از برجسته‌ترین نام‌ها در هنر خطاطی معاصر در افغانستان است. چندی پیش در هرات برای نخستین‌بار نمایشگاه آثار استاد محمد علی عطار هروی از سوی شماری از فرهنگیان برگزار شد.