Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عربستان اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها را خواهد داد

مقام های سعودی می گویند زنان در این کشور برای اولین بار از سال آینده اجازه خواهند یافت در جریان برگزاری رویدادهای ورزشی در ورزشگاه ها حاضر شوند. این پس از آن است که عربستان اخیرا اعلام کرد زنان اجازه رانندگی خواهند یافت.
مقام های سعودی می گویند زنان در این کشور برای اولین بار از سال آینده اجازه خواهند یافت در جریان برگزاری رویدادهای ورزشی در ورزشگاه ها حاضر شوند. این پس از آن است که عربستان اخیرا اعلام کرد زنان اجازه رانندگی خواهند یافت.