Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘ویناله’؛ بدون رسول‌اف با تهران تابو

شهر زیبای وین جدای از یک مرکز سیاسی برای امضای توافق ها – و البته پایتخت موسیقی کلاسیک جهان- سال هاست که میزبان یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی جهان هم هست؛ جشنواره جهانی فیلم وین معروف به ویناله که امسال پنجاه و پنجمین دوره اش را برگزار کرد. با نمایش صدها فیلم از سراسر جهان که فرصت مناسبی را برای تماشای فیلم های تحسین شده سال فراهم می کند.
شهر زیبای وین جدای از یک مرکز سیاسی برای امضای توافق ها – و البته پایتخت موسیقی کلاسیک جهان- سال هاست که میزبان یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی جهان هم هست؛ جشنواره جهانی فیلم وین معروف به ویناله که امسال پنجاه و پنجمین دوره اش را برگزار کرد. با نمایش صدها فیلم از سراسر جهان که فرصت مناسبی را برای تماشای فیلم های تحسین شده سال فراهم می کند.