روزنامه های تهران؛ تفاوت های دو همه پرسی آسیایی و اروپایی

روزنامه های امروز تهران، دوشنبه ۱۰ مهر در عکس ها و گزارش های صفحه اول خود که بعد از دو روز عزاداری محرم منتشر شده اند از شکوه مراسم تاسوعا و عاشورا نوشته و ادعا کرده اند که این مراسم مذهبی شیعی امسال با شرکت گروه های بزرگتری از مردم در شهرهای مختلف ایران و کشورهای شیعه نشین روبرو شده است.