Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آنگ سان سوچی به منطقه آشوب‌زده راخین سفر کرده است

آنگ‌سان سوچی، رهبر دولت میانمار، برای نخستین بار از زمان آغاز درگیری و آوارگی چند صد هزار تن از مسلمانان ساکن استان راخین از این استان دیدن می‌کند. در حالیکه سازمان ملل وقایع راخین را پاکسازی قومی توصیف کرده، رهبر دولت برمه به خاطر سکوت در باره وضعیت مسلمانان هدف انتقاد گسترده بوده است.
آنگ‌سان سوچی، رهبر دولت میانمار، برای نخستین بار از زمان آغاز درگیری و آوارگی چند صد هزار تن از مسلمانان ساکن استان راخین از این استان دیدن می‌کند. در حالیکه سازمان ملل وقایع راخین را پاکسازی قومی توصیف کرده، رهبر دولت برمه به خاطر سکوت در باره وضعیت مسلمانان هدف انتقاد گسترده بوده است.