Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رهبر ایران: خراب کردن برجام، نهایت خباثت آمریکا است

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، آمریکا را متهم کرده که برای خراب کردن نتیجه مذاکرات هسته‌ای، نهایت خباثت را به عمل می‌آورد. رهبر ایران همچنین با انتقاد از افرادی که خواهان کوتاه آمدن برابر آمریکا هستند، گفته است تجربیات تاریخی از جمله ماجرای دکتر مصدق نشان می‌دهد آنها “حتی به کسانی که به آنها امید می‌بندند، رحم نمی‌کنند.”
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، آمریکا را متهم کرده که برای خراب کردن نتیجه مذاکرات هسته‌ای، نهایت خباثت را به عمل می‌آورد. رهبر ایران همچنین با انتقاد از افرادی که خواهان کوتاه آمدن برابر آمریکا هستند، گفته است تجربیات تاریخی از جمله ماجرای دکتر مصدق نشان می‌دهد آنها “حتی به کسانی که به آنها امید می‌بندند، رحم نمی‌کنند.”