Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سفر هوایی چه تاثیری بر مغز شما می‌گذارد؟

سفر با هواپیما دیگر به یکی از فعالیت‌های معمول زندگی روزمره تبدیل شده است، اما هنوز بدن و مغز ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سفر با هواپیما دیگر به یکی از فعالیت‌های معمول زندگی روزمره تبدیل شده است، اما هنوز بدن و مغز ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.