Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزارت مخابرات افغانستان دستور داده ‘واتس‌آپ و تلگرام’ مسدود شود

یک مقام وزارت مخابرات افغانستان تایید کرده که این وزارت واتس‌آپ، تلگرام و شماری نامشخص از حساب‌های کاربری توییتر و فیسبوک را مسدود می‌کند. این تصمیم وزارت مخابرات واکنش منفی نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان را در پی داشته است.
یک مقام وزارت مخابرات افغانستان تایید کرده که این وزارت واتس‌آپ، تلگرام و شماری نامشخص از حساب‌های کاربری توییتر و فیسبوک را مسدود می‌کند. این تصمیم وزارت مخابرات واکنش منفی نهادهای مدافع آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان را در پی داشته است.