Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رزمایش نیروی هوایی ارتش ایران؛ قدرت‌نمایی اژدها و هرکولس برفراز انارک

نیروی هوایی ارتش ایران رزمایش سالانه خود را با نام فدائیان حریم ولایت ۷ به مدت دو روز از هشت پایگاه شکاری به مرکزیت پایگاه هشتم شکاری تاکتیکی برگزار کرد. در این رزمایش ۵۶ هواپیما شامل ۴۳ فروند جنگنده و یک فروند هلیکوپتر بل ۲۱۴سی شرکت داشتند.
نیروی هوایی ارتش ایران رزمایش سالانه خود را با نام فدائیان حریم ولایت ۷ به مدت دو روز از هشت پایگاه شکاری به مرکزیت پایگاه هشتم شکاری تاکتیکی برگزار کرد. در این رزمایش ۵۶ هواپیما شامل ۴۳ فروند جنگنده و یک فروند هلیکوپتر بل ۲۱۴سی شرکت داشتند.