Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عقب راندن کامل داعش از دیرالزور

تنها شهر بزرگی که هنوز بخشهایی از آن در دست داعش بود هم از دستش خارج شد. سوریه می‌گوید شهر دیرالزور در شرق این کشور را از داعش پس گرفته.
تنها شهر بزرگی که هنوز بخشهایی از آن در دست داعش بود هم از دستش خارج شد. سوریه می‌گوید شهر دیرالزور در شرق این کشور را از داعش پس گرفته.