Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

با جنگجویان داعش در عراق و سوریه چه باید کرد؟

صلیب سرخ جهانی از کشورهای جهان خواسته، در برخورد با اعضای داعش که از عراق و سوریه به کشورهایشان باز می‌گردند، ارزش‌های انسانی را در نظر بگیرند.
صلیب سرخ جهانی از کشورهای جهان خواسته، در برخورد با اعضای داعش که از عراق و سوریه به کشورهایشان باز می‌گردند، ارزش‌های انسانی را در نظر بگیرند.