Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مقام آمریکایی: سوخت‌های فسیلی می‌تواند جلوی تجاوز جنسی را بگیرد

ریک پری، رئیس سازمان ملی انرژی آمریکا در اظهار نظری جنجال برانگیز گفته افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی در آفریقا می‌تواند حتی در پیشگیری از موارد آزار جنسی هم “موثر واقع شود”. آقای پری که رسانه‌های آمریکا فهرستی از “گاف‌های” او را بارها منتشر کرده‌اند از مخالفان جدی پدیده گرمایش زمین است.
ریک پری، رئیس سازمان ملی انرژی آمریکا در اظهار نظری جنجال برانگیز گفته افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی در آفریقا می‌تواند حتی در پیشگیری از موارد آزار جنسی هم “موثر واقع شود”. آقای پری که رسانه‌های آمریکا فهرستی از “گاف‌های” او را بارها منتشر کرده‌اند از مخالفان جدی پدیده گرمایش زمین است.