Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وایلدر پس از پیروزی: جاشوا بیا منو ببین عزیزم

دیونتی وایلدر، قهرمان دسته سنگین وزن، در راند واول موفق شد با ضرباتی سنگین برمی استیورن را ناک اوت کند. او گفت که “پادشاه فقط پادشاه را می‌طلبد. من جاشوا را می‌خواهم. می‌دانم که بهترینم؛ تو (جاشوا) آماده مبارزه‌ای؟”
دیونتی وایلدر، قهرمان دسته سنگین وزن، در راند واول موفق شد با ضرباتی سنگین برمی استیورن را ناک اوت کند. او گفت که “پادشاه فقط پادشاه را می‌طلبد. من جاشوا را می‌خواهم. می‌دانم که بهترینم؛ تو (جاشوا) آماده مبارزه‌ای؟”