Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ولید بن طلال؛ فرزند شاهزاده سرخ و میلیاردر سعودی که بازداشت شد

ولید بن طلال بن عبدالعزیز، از ثروتمندترین مردان جهان، یکی از مهم‌ترین چهره‌هایی است که به دستور کمیته مبارزه با فساد در عربستان سعودی بازداشت شده است.
ولید بن طلال بن عبدالعزیز، از ثروتمندترین مردان جهان، یکی از مهم‌ترین چهره‌هایی است که به دستور کمیته مبارزه با فساد در عربستان سعودی بازداشت شده است.